Phân tích vấn đề bằng nguyên nhân và ảnh hưởng thời đại 5.0

Nguyên nhân và ảnh hưởng là hai khái niệm cơ bản trong việc phân tích và hiểu các mối quan hệ giữa các sự kiện, tình huống hoặc vấn đề.

Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng là một công cụ giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của một khiếm khuyết, biến thể, lỗi của một quy trình nào đó. Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng có hình dạng giống như một chiếc xương cá, với phần đầu là vấn đề cần giải quyết, các xương nhỏ hơn là những nguyên nhân của vấn đề.

Bieu-Do-Nguyen-Nhan-Va-Anh-Huong
Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng

Giới thiệu

Biểu Đồ nguyên nhân và ảnh hưởng được đưa ra bởi giáo sư Kaoru Ishikawa, người tiên phong trong quản lý chất lượng, trong những năm 1960. Ông là người tiên phong về quy trình quản trị chất lượng ở nhà máy đóng tàu của Kawasaki và được xem là một trong những người có công với quản trị hiện đại.

Phương pháp này được sử dụng lần đầu vào những thập niên 1960, được xem là một trong 7 công cụ cơ bản của Quản lý chất lượng, bao gồm Histogram, Pareto Chart, Check Sheet, Control Chart, Flow Chart, và Scatter Diagram. Kỹ thuật này sau đó được xuất bản trong cuốn sách năm 1990 của Kaoru Ishikawa, “Kiểm soát chất lượng.”

Các biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng mà bạn sẽ thực hiện còn được gọi là Phương pháp Ishikawa hoặc sơ đồ xương cá (vì một sơ đồ hoàn thành trông giống như bộ xương cá).

Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng là một công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn giải quyết vấn đề một cách trực quan và tận gốc.

1.Mục đích của biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng

Ap-Dung-Bieu-Do-Nguyen-Nhan-Va-Anh-Huong-De-Khong-Mac-Sai-Lam
Áp Dụng Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng Để Không Mắc Sai Lầm

>>> Xem thêm: Tác Dụng Của Việc Áp Dụng Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng

1.1 Giải quyết vấn đề trực quan bằng biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng

Giải quyết vấn đề trực quan là một phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các công cụ, hình ảnh, hoặc phương tiện trực quan để hiểu và giải thích vấn đề một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn. Thay vì chỉ sử dụng lời nói hoặc văn bản, phương pháp này đặt trọng điểm vào việc sử dụng hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, hoặc các hình thức trực quan khác để trình bày thông tin và tương tác với vấn đề.

Tiện ích chính của biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng xuất phát từ thực tế là nó trực quan so với danh sách hoặc bảng tính thông thường. Điều này cho phép mở rộng sơ đồ thành nhiều thuộc tính và nguyên nhân gốc rễ nếu cần mà không bị ngợp bởi số lượng lớn các vấn đề cơ bản. Hơn nữa, bố cục của sơ đồ cho phép việc kết hợp cả các yếu tố bên trong và bên ngoài trong quá trình phân tích.

Với sự kết hợp giữa thông tin trực quan và lời nói, giải quyết vấn đề trực quan giúp tạo ra một phương pháp toàn diện và hiệu quả để nắm bắt, phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp.

1.2 Giải quyết vấn đề thực sự hơn là điều trị các triệu chứng

Giải quyết vấn đề thực sự là một phương pháp tiếp cận tập trung vào tìm hiểu và xử lý nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thay vì chỉ tập trung vào việc điều trị các triệu chứng hay hậu quả của nó. Thay vì chỉ đối phó với các biểu hiện bên ngoài của vấn đề, giải quyết vấn đề thực sự nhằm tìm ra nguyên nhân gốc rễ và thay đổi cơ sở hoặc hệ thống để ngăn chặn vấn đề tái diễn.

Thông thường, các buổi brainstorming hoặc cuộc họp của công ty có thể được dành để cố gắng giải quyết các triệu chứng của vấn đề, chẳng hạn như doanh số bán hàng thấp hơn, mà không nỗ lực tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đó. Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng với mục tiêu là cố gắng xác định nguyên nhân gốc rễ, theo đó các triệu chứng cũng có vị trí nhất định trong sơ đồ.

Điều này cho phép phân tích tổng thể và giải quyết vấn đề mà không bỏ qua các triệu chứng, đồng thời nhận thức được nguyên nhân gốc rễ cần được xác định để giải quyết vấn đề lớn hơn, tốt hơn.

1.3 Sử dụng biểu đồ nguyên nhân và kết quả để hỗ trợ trực quan, dễ trình bày

Quá trình trình bày trực quan và dễ hiểu tùy thuộc vào loại vấn đề và phong cách trình bày của bạn. Tuy nhiên, việc sử dụng biểu đồ nguyên nhân và kết quả  có thể giúp bạn tạo ra một trình bày hấp dẫn và dễ tiếp cận cho người khác.

Một trong những mục tiêu chính khi cố gắng giải quyết vấn đề theo biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng là giải thích cấu trúc phức tạp này cho ban lãnh đạo công ty và nhận được sự hỗ trợ của họ. Bố cục biểu đồ nguyên nhân và kết quả là một công cụ trực quan tuyệt vời để chỉ ra cách giải quyết từng nguyên nhân gốc rễ để xử lý vấn đề chính.

1.4 Định hướng tư duy và hợp tác

Ap-Dung-Bieu-Do-Nguyen-Nhan-Anh-Huong-De-Tu-Duy-Co-He-Thong
Áp Dụng Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng Để Tư Duy Có Hệ Thống

>>> Xem thêm: Tư Duy Tốt Khi Áp Dụng Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng

Kết hợp định hướng tư duy và hợp tác là quan trọng trong việc giải quyết vấn đề phức tạp và làm việc trong môi trường nhóm. Bằng cách sử dụng định hướng tư duy linh hoạt và sáng tạo, bạn có thể tìm ra các giải pháp mới và hiệu quả.

Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng giúp định hướng tư duy, khuyến khích phản biện và hợp tác khi giải quyết vấn đề. Thông qua việc thúc đẩy sự trao đổi, đóng góp ý kiến từ các thành viên, nó giúp xây dựng một môi trường đồng thuận, tương tác và có nhiều hơn các giải pháp để giải quyết vấn đề.

1.5 Áp dụng cho đa ngành, lĩnh vực

Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng được áp dụng hiệu quả trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất, quản lý dự án, quản lý chất lượng, giáo dục, y tế,… để giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất.

2. Các loại biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng phổ biến

Dưới đây là 2 loại biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng chính thường được sử dụng hiện nay và đóng vai trò là mẫu tiêu chuẩn:

2.1 Biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng đơn giản

Một biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng đơn giản có thể được tạo thành bằng hai thuộc tính liên quan đến vấn đề chính cần giải quyết. Sơ đồ này được sử dụng để phân tích các vấn đề trong đó các nguyên nhân có thể được phân loại thành hai thuộc tính. Ví dụ: Trong việc phân tích lưu lượng truy cập trang web, đội ngũ Marketing của một doanh nghiệp có thể chia nó thành hai nhóm, đó là nguồn trả tiền và nguồn miễn phí.

2.2 Sơ đồ nguyên nhân và ảnh hưởng 6M

Sơ đồ nguyên nhân và ảnh hưởng 6M là một phiên bản mở rộng của biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng truyền thống, nổi tiếng với việc bao gồm sáu nhóm nguyên nhân chính bắt đầu bằng chữ “M”. Đây là một công cụ phân tích và giải quyết vấn đề được sử dụng để xác định các nguyên nhân tiềm năng của một sự cố hoặc vấn đề trong quá trình sản xuất, dịch vụ hoặc hoạt động khác.

Materials – Nguyên vật liệu:  Điều này bao gồm các thành phần, nguyên liệu thô và vật tư tiêu hao mà bạn cần để cung cấp dịch vụ hoặc tạo ra sản phẩm. Mục đích của nó là để kiểm tra xem vật liệu sản phẩm có đúng thông số kỹ thuật hay không, cách sử dụng tiếp theo, ghi nhãn và bảo quản thích hợp.

Manpower – Nguồn nhân lực: Một thông số khác đối với quản lý của 6M là Nhân lực. Điều này tập trung vào những người hoặc lực lượng lao động liên quan, bao gồm lao động hoạt động và chức năng của họ. Nó cũng kiểm tra trình độ của nhân viên xem có đáp ứng các tiêu chuẩn của quy trình hay không.

Mother Nature – Môi trường: Các điều kiện môi trường có thể kiểm soát và không thể đoán trước được có được xem xét trong quá trình tạo ra các kết quả dự kiến không? Nói cách khác, thông số này giúp tổ chức suy ngẫm về các ảnh hưởng môi trường có thể kiểm soát và ngẫu nhiên ở cả các yếu tố bên ngoài và bên trong đến quá trình của họ.

Machines – Máy móc, thiết bị: Tham số này đề cập đến các máy móc và công cụ cần thiết để sản xuất đầu ra hoặc cung cấp dịch vụ. Ở đây, bạn sẽ cần phải xem xét liệu các máy móc hiện tại có thể mang lại kết quả sản xuất 6 tháng như mong muốn hay không. Máy móc có được quản lý tốt để phát huy hết khả năng của chúng không?

Methods – Phương pháp: Quá trình sản xuất và hỗ trợ cần thiết để tạo ra đầu ra hoặc cung cấp dịch vụ. Tại đây, bạn có thể xem xét các quy trình của mình thực hiện quá nhiều bước mà không đóng góp vào hệ thống.

Measurement – Đo lường: Nếu bạn đang hỏi phép đo là gì trong biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng, thì đây là thông số để đánh giá, kiểm tra và các biện pháp vật lý, bao gồm cả tự động và thủ công. Điều này giúp tổ chức duy trì tính nhất quán trong việc tạo ra sản phẩm bằng cách chú ý đến các lỗi hiệu chuẩn.

3.Làm thế nào để sử dụng

Thực hiện theo các bước sau để giải quyết một vấn đề bằng sơ đồ Nguyên Nhân và Ảnh Hưởng:

3.1. Xác định vấn đề

Đầu tiên, hãy viết ra chính xác những vấn đề bạn phải đối mặt. Khi thích hợp, hãy xác định những người có liên quan, vấn đề là gì, và ở đâu và khi nào nó xảy ra.

Sau đó, viết vấn đề ở phía bên trái của một tờ giấy lớn, và vẽ một đường thẳng ngang giống như đầu và cột sống của một con cá, tạo không gian để phát triển ý tưởng của bạn.

Một số người sẽ thích viết những vấn đề ở bên tay phải, và phát triển ý tưởng trong không gian bên trái. Hãy sử dụng cách tiếp cận mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Điều quan trọng là phải xác định vấn đề của bạn một cách chính xác. Danh mục CATWOE có thể giúp bạn làm điều này – xem xét vấn đề từ quan điểm của khách hàng, người thực hiện trong quá trình, quá trình chuyển đổi, quan điểm tổng thể, người đứng đầu quá trình, và những hạn chế về môi trường khi thực hiện.

Bằng cách xem xét tất cả yếu tố này, bạn có thể phát triển một sự hiểu biết toàn diện về vấn đề đang tiếp cận.

3.2. Tìm kiếm các nhân tố chính có thể gây nên vấn đề

Tiếp theo, xác định các nhân tố có thể là một phần của vấn đề. Đây có thể là các hệ thống, thiết bị, vật tư, các lực lượng bên ngoài, những người có liên quan đến các vấn đề, … Hãy vẽ ra nhiều nhân tốt nhất có thể.

Tại điểm khởi đầu, bạn có thể sử dụng các mô hình như Khung 7S của McKinsey (Strategy, Structure, Systems, Shared-values, Skills, Style, Staff) hoặc 4P của Marketing (Product, Place, Price, Promotion).

Sử dụng Brainstorm để tìm kiếm bất kỳ yếu tố nào khác có ảnh hưởng đến.

3.3. Xác định các nguyên nhân có thể xảy ra

Bây giờ, đối với từng nhân tố bạn đã xem xét trong bước 2, hãy động não để tìm kiếm các nguyên nhân có liên quan và ảnh hưởng đến.

Thể hiện các nguyên nhân có khả năng bằng những đường ngắn hơn, đi thành các nhánh xương của nhân tố đó. Trong trường hợp bạn gặp một nguyên nhân lớn hay phức tạp, tốt nhất là nên đặt nó nối tiếp từ nhánh nhân tố – đi từ nhánh xương sống của vấn đề, từ đó ta có thể phân tích thêm các yếu tố có thể gây ra nó.

3.4. Phân tích

Van-Dung-Bieu-Do-Nguyen-Nhan-Va-Anh-Huong-De-Phan-Tich-Hieu-Qua
Vận Dụng Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng Để Phân Tích Hiệu Quả

>>> Xem thêm: Phân Tích Tốt Bằng Việc Áp Dụng Biểu Đồ Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng

Đến giai đoạn này, bạn đã có được một sơ đồ thể hiện tất cả các nguyên nhân có khả năng gây nên vấn đề mà bạn có thể nghĩ đến.

Tùy thuộc vào mức phức tạp và tầm quan trọng của vấn đề, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu những nguyên nhân có khả năng gây ra nhất. Điều này giúp chúng ta thiết lập được những cuộc điều tra, khảo sát phù hợp để kiểm tra những yếu tố thực sự góp phần gây nên vấn đề.

Có một cách rất hữu ích để sử dụng kỹ thuật này là thực hiện cùng với một nhóm và viết tất cả các nguyên nhân có thể gây nên vấn đề vào những tờ giấy nhắc. Bạn và mọi người trong nhóm sau đó có thể cùng nhau tập trung phân tích từng yếu tố trên sơ đồ.

Cách tiếp cận vấn đề này được gọi là CEDAC (Cause and Effect Diagram with Additional Cards) – được phát triển bởi Tiến sĩ Ryuji Fukuda, một chuyên gia người Nhật về Cải tiến hệ thống liên tục.

Kết luận:

Trên đây là bài viết về chủ đề:”Phân tích vấn đề bằng nguyên nhân và ảnh hưởng thời đại 5.0″

Qua bài viết ta thấy được biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng giúp xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến vấn đề. Bằng cách phân loại các nguyên nhân theo từng nhóm, mô hình nguyên nhân và ảnh hưởng làm rõ trách nhiệm của từng phần tử trong hệ thống và tạo điều kiện để tìm ra giải pháp và cải thiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, biểu đồ nguyên nhân và ảnh hưởng cung cấp một cấu trúc hợp lý để phân tích vấn đề và đưa ra quyết định. Nó giúp tập trung vào các nguyên nhân quan trọng nhất và tạo ra các ý tưởng và giải pháp cải thiện dựa trên việc hiểu rõ tương quan nguyên nhân-hậu quả.

Tóm lại, mô hình nguyên nhân và ảnh hưởng là một công cụ mạnh mẽ để phân tích nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Nó giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố và tìm ra các giải pháp cải thiện hiệu quả.

Picture of eSmart Corp

eSmart Corp

eSmart là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê văn phòng chia sẻ, văn phòng ảo, co-working spacce....tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, eSmart còn cung cấp các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp như: dịch vụ kế toán Thuế, Quyết toán Thuế, Dịch vụ Đăng ký kinh doanh, Thành lập doanh nghiệp kèm các dịch vụ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Brand Identity như thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu cho khách hàng