Privacy Policy thông tin là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của eSmart. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo an ninh tối đa toàn bộ thông tin khách hàng. Dưới đây là chính sách bảo mật thông tin của eSmart và những biện pháp được eSmart áp dụng để đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho khách hàng.

Chinh-Sach-Bao-Mat
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Của Esmart

1. Thu thập thông tin

eSmart chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ khách hàng để cung cấp dịch vụ tốt nhất. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào về khách hàng.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ để cung cấp và quản lý dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giảm thiểu nguy cơ lạm dụng thông tin thông qua việc đào tạo nhân viên và thiết lập các quy trình nghiêm ngặt.

4. Thời hạn lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin.

Tại eSmart, chúng tôi ưu tiên bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Thông qua chính sách bảo mật thông tin và các biện pháp đã triển khai, chúng tôi cố gắng duy trì quyền riêng tư và đảm bảo an toàn tối đa cho dữ liệu của khách hàng.