Kiến Thức Khởi Nghiệp

kế hoạch khởi nghiệp tinh gọn

Công cụ lên kế hoạch khởi nghiệp tinh gọn

“Kế hoạch kinh doanh truyền thống là một sự lãng phí thời gian nếu bạn có dự định khởi nghiệp.” Trong trích đoạn này từ cuốn sách của ông – “Không bao giờ có được một công việc thực sự”, Scott Gerber cung cấp năm bước lên một kế hoạch để bạn có thể bắt đầu khởi nghiệp và vận hành nó nhanh chóng.

Xem thêm »
You cannot copy content of this page