Kiến Thức Khởi Nghiệp

Biến ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp của bạn khả thi trong 4 bước

Đôi khi tất cả những gì bạn cần để nâng cao việc kinh doanh của bạn là đã đến lúc tiến hành các thử nghiệm.

Lời khuyên của tôi cho các doanh nhân trẻ đầy tham vọng? Hãy theo đuổi nó.

Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp trẻ, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để ý tưởng của bạn bắt đầu được thực hiện. Làm thế nào và nơi nào để bắt đầu? Ý tưởng của bạn có phù hợp với thị trường? Bạn sẽ thất bại chăng? Biết bao nhiêu rủi ro bị mắc phải và bạn có thể làm gì để giảm các rủi ro đó?

Xem thêm »
You cannot copy content of this page