VIỆT NAM – Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không? – eSmart

VIỆT NAM – Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không?

Small Business Ideas In Vietnam
Việt Nam - Đất Lành Cho Khởi Nghiệp: Tại Sao Không?

VIỆT NAM – Đất lành cho khởi nghiệp: Tại sao không ?

Báo cáo “Việt Nam – Đất lành cho Khởi nghiệp: Tại sao không?” mô tả một cách ngắn gọn quan điểm và mong muốn của những cá nhân tham gia khởi nghiệp về những yếu tố cần thiết để thực sự đưa Việt Nam trở thành miền đất lành cho khởi nghiệp.

Báo cáo này được Economica Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Báo cáo có bố cục gồm 2 phần:

Phần 1: Đặc điểm chung của các doanh nghiệp Startup tại Việt Nam

Phần 2: Cần làm những gì để Việt Nam trở thành Đất lành cho Khởi nghiệp

 1. Hiểu đúng về khởi nghiệp và giá trị của khởi nghiệp
 2. Quyền tự do kinh doanh, tự do sáng tạo được đảm bảo
 3. Xã hội với thái độ tích cực về khởi nghiệp
 4. Chính phủ bao dung, thân thiện với doanh nghiệp và hành động vì doanh nghiệp.
 5. Thị trường năng động và cơ sở hạ tầng thuận lợi cho tiếp cận thị trường
 6. Khả năng tiếp cận tài chính thuận lợi
 7. Chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, dễ tiếp cận
 8. Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi, chi phí thấp
 9. Hệ thống giáo dục, dạy nghề hỗ trợ cho khởi nghiệp999

Báo cáo được thực hiện bởi Lê Duy Bình và Trương Đức Trọng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thúy Nhị (Economica Vietnam), dưới sự điều phối và hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia thuộc Ban Pháp chế thuộc VCCI gồm ông Đậu Anh Tuấn (Trưởng Ban Pháp chế), Ông Phạm Ngọc Thạch, Bà Nguyễn Ngọc Lan và Bà Lê Thanh Hà. Với bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Phần 1 về Đặc điểm chung của các doanh nghiệp Startup tại Việt Nam. 

00000

Phần 1: Đặc điểm chung của các doanh nghiệp Startup tại Việt Nam

Thúc đẩy khởi nghiệp được coi là mục tiêu và đồng thời là phương tiện để thực hiện ba đột phá chiến lược của Việt Nam, bao gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Kiếm sống, làm giàu và phụng sự xã hội bằng con đường khởi nghiệp đang được các tổ chức chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phát triển, hiệp hội, trường đại học đặc biệt quan tâm. 

Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, các cuộc tọa đàm, hội thảo được tổ chức với tần suất ngày một tăng. Nhiều chính sách, luật và chương trình khuyến khích khởi nghiệp đã và đang được xây dựng, ban hành. Có thể nói rằng, tinh thần hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam đang lên cao hơn bao giờ hết. 

Song điều quan trọng là tinh thần khởi nghiệp này cần được duy trì bền vững để trở thành linh hồn, nền tảng và giá trị cốt lõi của nền kinh tế, thay vì trở thành trào lưu. Trào lưu rồi sẽ qua đi nhưng những nguyên tắc nền tảng để nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp phải được hình thành, duy trì và phát triển. Nhờ đó, tinh thần khởi nghiệp mới có thể đóng góp lâu dài cho sự thịnh vượng của nền kinh tế, cho sự tiến bộ xã hội ở Việt Nam.

00000

1. Tình hình phát triển hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam

Ở Việt Nam, các ý tưởng kinh doanh không chỉ được hiện thực hóa dưới hình thức doanh nghiệp, mà còn theo hình thức cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp (hộ kinh doanh), trang trại hoặc cá nhân tự kinh doanh. Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thống kê cho thấy có 110,000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2016.

Zljkj2Kxa08F6Quacw4P5Wpmznbrmajzsrf3F7Fmzz8Hm Dxi9Rgx Pw7Jox7Wxc1Gfyof7Rdly Qic15Xszeo0R7O56Br0Eb0Xh8Hlp Evei8Or R1Hti662Iluewjdwgk0Vww8

Tình hình phát triển hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam

Niên giám thống kê (2015) cho thấy Việt Nam đã tăng thêm 83.487 cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp trong năm này, tăng thêm 83.487 cơ sở kinh doanh so với năm 2014, tăng thêm 135.293 so với năm 2013. 

I5Ypxucbocaxwbeymztpizd9Llztkomm3Lqfiof0Ajmrrfbbgmat8Lbbjnuspwshadbgrkgwcdwp

Tình hình phát triển hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam

Về hoạt động chăn nuôi, Việt Nam tăng thêm 2.275 trang trại khu vực nông thôn vào năm 2015. Số liệu thống kê cho thấy, giai đoạn 2011-2015, trung bình mỗi năm cả nước gia tăng thêm khoảng 2.328 trang trại. 

Tình hình phát triển hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam

Ngành nghề khởi nghiệp có sự phân hóa đa dạng. Bất động sản, nông lâm nghiệp và thủy sản; nghệ thuật vui chơi giải trí, vận tải kho bãi và dịch vụ việc làm có số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng cao trong những năm qua.

2Daccnus 5Rd6Hj1N9Q5F9 Ggahryelfzwwa3Tkpmvjzhi46L1N U0Gljkqrkidt4Dmal6Pjrqweursgeykprr3Hlxzpkwy22Me4Oqeyk5Rsqfgamb9Fvimn Dbn Ewwhccsbwk6

Các ngành còn lại cũng ghi nhận sự tăng trưởng số lượng doanh nghiệp đăng ký mới. Trong đó, tăng trưởng cao nhất thuộc về 7 nhóm ngành đều có mức tăng trên 20%:

 1. Khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế
 2. Xây dựng 
 3. Y tế và hoạt động xã hội
 4. Tài chính ngân hàng và bảo hiểm
 5. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
 6. Công nghiệp CBCT
 7. Giáo dục và đào tạo

00000

2. Đặc điểm nhân khẩu học của chủ doanh nghiệp Startup Việt

Thứ nhất, Phần lớn chủ doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp trong độ tuổi 30

Rlbeuw3Gmlqyurhrltqyn357N2Luln7Tbscxi9Dkhcbwmyufyrxwqmketkxzlvkleoy5Y6Nbujdqlp51Lgrgxp1Arqbm2Dyh2Rnsh8Dm43Qflvttifre V5M3Z Eygavcbgj2F9

u

Thứ hai, Về trình độ học vấn, đa phần các doanh nghiệp khởi nghiệp trong 3 năm gần đây đều có bằng đại học theo điều tra của VCCI.

Dsf1H7Fxbn4Vcvri6Nnkm 2Qybzxbntemmglfdxj0Abz9Mkoif9Mj6W4V Tqcqgftqmu9Ejup7Vzzgegdafyh6Nlqwkyqwhgq5Eggzfhyop9Vel

i

Thứ ba, Về khởi nguồn, phần lớn doanh nghiệp Startup khởi nguồn từ khu vực gia đình, hầu hết được đi lên từ mô hình kinh doanh hộ gia đình. Cụ thể, 73% chủ doanh nghiệp thành lập trong 3 năm gần đây xuất thân từ khu vực tư nhân, 70% doanh nghiệp có xuất thân từ hộ kinh doanh cá thể.

Vt5Ncg3Vcbgnahveb2Ntjl Lnp N0Ufb9Lh1Yxun5Mijposdhj6Ia8D1Tevbufhoyi3Zg7Ma9Jopnib7L5Liy2E1Ry90Jziqagp2Nwydxda7Ydso Izdru847Sdm2Gqrrc Eg5Gv

i

Thứ tư, Về động lực khởi nghiệp, khát vọng làm chủ chính là khơi nguồn cho ý chí khởi nghiệp

Od3Ffc Dwloeql2Buvnyi Adpu U6Uthhznujior7Oz2Nazc Suzd 77Zvasjpt58 Qdaya1Mhtp1Lswgn3Ege6S3Rco14Hbz7Dqe1Kn24Faewsce04Uhagu2M2Hw6Xpbp4Vfayw

iii

Thứ năm, phần lớn các doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của lộ trình phát triển, với quy mô lao động thấp và ít tham gia vào hoạt động xuất khẩu, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Dccdywmypmhuzprtoxkntbv7Cbg 3Jh5 1P2Tdub8Ni4U3Lvkauz5Thdx1Cp7Gg5Rcscjlwewo2Ucwvwe Qbpec5Scqtfw1U4Vef8T1Ib8El I2U2N1Xyud5Fu Rkob502Miuibl
Th5Flbwzmfv9Azwoipiydcyjc8C0Dn3Wqpvzcpcmpfqnw N8Utbolfadzwqju1Pbgtm1 Wwidk Lc2Bgridd Rinotsfep3Cqbb0Oisrzxaqrd44Vrj Uhgpncfpjfd0Wy3Uqg78
1C6Zp6H4Mjgn8P8Qxc6Tnhwxo0Ab2Wpdyff0Il0Nagyuo9I1Va4Xowaakqunb2Moodgscyoe0Srpnmwq623Ifcsi5Dpvlcl4V Vvwdofydv2Iusfdiocgy Fuhi04 V2Dt9Dnt02
51Ecdveolmo Wctmrxcou Vsf3Yhutsrg Iwlacvzjsa2Onz6An Zaisiqzuhu5Pjsekntsd3G Iu1Nmgi3B

iiiii

Thứ sáu, Về triển vọng kinh doanh, nhiều tín hiệu tăng trưởng khả quan trong tương lai với 17% có thể tăng quy mô và chỉ 6% có thể đóng cửa

Bnitari5Jaurgf2Ttgcv 4Bnvip55F7Uij7Di0Gv9V4Dmql 2Nrlvtkhw Pqghybewr8K8G2Xkxmbkw32Im1Eqcfrpivv1Pree845Xq5Jn

Bạn còn chần chừ gì?

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay

Các bài viết liên quan