Kiến Thức Quản Lý – Page 3 – eSmart

Kiến Thức Quản Lý

Quản lý thành công với hai phong cách lãnh đạo cơ bản

Bạn hãy nhớ về dự án gần đây nhất mà bạn đã làm việc theo nhóm, và cách mà người lãnh đạo đã dẫn dắt nhóm đó như thế nào? Thay vì, dẫn dắt nhóm bằng cách trình bày một loạt các kế hoạch và dùng quyền hạn để nhấn mạnh rằng mọi thành viên phải nghe theo, họ có thảo luận từng bước thực hiện cụ thể, tại sao nên thực hiện những bước đó và cho phép những thành viên khác cùng tham gia thảo luận hay không?

Xem thêm »
ngưng việc suy nghĩ quá nhiều

9 thói quen đơn giản để ngưng việc suy nghĩ quá nhiều

Suy nghĩ sâu sắc, thông suốt vấn đề tất nhiên là điều tốt, tuy nhiên việc suy nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến việc bạn bị dậm chân tại chỗ trong khi cuộc sống thì luôn chuyển động và phát triển. Bạn sẽ trở thành một người tự phá hoại những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống.

Xem thêm »

Bạn còn chần chừ gì?

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay